BI, BNM lancar pembayaran kod QR rentas sempadan Indonesia, Malaysia

author
1 minute, 53 seconds Read

KUALA LUMPUR: Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) melancarkan jalinan pembayaran kod QR rentas sempadan antara Indonesia dengan Malaysia.

Pelancaran itu susulan daripada kejayaan fasa rintis jalinan yang diumumkan pada 27 Januari 2022.

Pelancaran ini membolehkan lebih banyak rakyat Indonesia dan Malaysia membuat pembayaran runcit secara segera di kedua-dua negara dengan mengimbas kod QR Code Standar Pembayaran Nasional (QRIS) atau DuitNow QR di kedai-kedai mahu pun secara dalam talian menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi kewangan peserta.

Gabenor Bank Negara Malaysia, Tan Sri Nor Shamsiah Mohd Yunus, berkata jalinan antara negara ASEAN kini semakin kukuh.

Beliau berkata, lebih banyak pengguna dari Malaysia dan Indonesia akan mendapat manfaat daripada pengalaman yang selamat, lebih lancar dan lebih cekap untuk membuat serta menerima pembayaran rentas sempadan.

“Seterusnya, hal ini mewujudkan potensi besar untuk merangsang kegiatan ekonomi antara kedua-dua negara, termasuk perbelanjaan pelancongan.

“Jalinan ini juga akan membantu memperluas pasaran sesetengah perniagaan dan memudahkan penyelesaian dalam mata wang tempatan yang lebih banyak, lantas meningkatkan hasil kewangan.

“Jalinan pembayaran QR antara Malaysia dengan Indonesia menjadi pelengkap kepada jalinan pembayaran dua hala antara negara ASEAN yang akan menyumbang ke arah ASEAN yang lebih teguh dan membangunkan lagi rantau ini sebagai pusat pertumbuhan,” katanya dalam satu kenyataan.

Sementara itu, Gabenor Bank Indonesia, Perry Warjiyo, berkata jalinan pembayaran QR rentas sempadan antara Indonesia dengan Malaysia adalah satu bukti nyata kerjasama Kesalinghubungan Pembayaran Serantau yang kukuh untuk menggalakkan pembayaran rentas sempadan yang lebih pantas, murah, telus serta inklusif, khususnya memberikan manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana.

Beliau berkata, jalinan ini selaras dengan inisiatif ‘Roadmap for Enhancing Cross Border Payments oleh G20’, dan pencapaian penting bagi Indonesia selaku pengerusi ASEAN pada tahun 2023 serta mewakili satu lagi peristiwa penting bagi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

“Jalinan pembayaran ini menyediakan lebih banyak pilihan kepada pengguna untuk membuat transaksi pembayaran rentas sempadan dan bertindak sebagai faktor penting untuk meningkatkan kecekapan serta menggalakkan ekonomi digital dan rangkuman kewangan di rantau ini.

“Jalinan ini juga akan mengekalkan kestabilan makroekonomi dengan menggalakkan penggunaan mata wang tempatan yang lebih meluas untuk transaksi dua hala di bawah Rangka Kerja Transaksi Mata Wang Tempatan,” katanya.

Pelancaran jalinan ini menyaksikan penyertaan institusi kewangan peserta yang lebih banyak termasuk institusi kewangan bukan bank.

BI dan BNM mengalu-alukan penyertaan daripada lebih banyak institusi kewangan untuk memperkembang ekosistem pembayaran rentas sempadan.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *