Angeline Lee Pengarah Eksekutif Kumpulan/ Ketua Pegawai Eksekutif

Propel Global rekod hasil RM27.6 juta suku pertama

author
1 minute, 54 seconds Read

KUALA LUMPUR: Propel Global Berhad, syarikat penyedia perkhidmatan minyak dan gas (“O&G”) serta bahan kimia khusus hiliran kepada industri O&G, mengumumkan prestasi kewangan sebanyak RM27.6 juta pada tahun pertama 2024 (“S1 TK2024”) berbanding RM18.1 juta pada S1 TK2023.

Kumpulan mencatatkan keuntungan sebelum cukai (“PBT”) yang lebih rendah sebanyak RM0.9 juta pada S1 TK2024, yang disebabkan terutamanya oleh hasil yang lebih rendah dalam Segmen Perkhidmatan Teknikal (“TS”) dengan penyiapan projek jangka pendek pada suku sebelumnya.

Dalam Segmen O&G, Propel Global mencatatkan hasil sebanyak RM19 juta dan PBT sebanyak RM5 juta pada S1 TK2024, menunjukkan peningkatan yang kukuh daripada RM9.9 juta dalam hasil dan RM2.5 juta dalam PBT pada suku tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ketara ini disebabkan terutamanya oleh sumbangan daripada perkhidmatan baharu dalam kerja-kerja kejuruteraan dan teknikal untuk industri minyak dan gas, berikutan pemerolehan anak syarikat baharu.

“Penambahbaikan PBT segmen sebanyak RM2.5 juta daripada tahun sebelumnya diperkukuh lagi oleh pembalikan kerugian rosot nilai sekali sahaja ke atas penghutang dan penepian hutang yang diterima masing-masing berjumlah RM1.3 juta dan RM1.5 juta,” katanya kumpulan itu dalam satu kenyataan.

Segmen TS mencatatkan hasil sebanyak RM8.6 juta dan sedikit kerugian sebelum cukai (“LBT”) sebanyak RM0.1 juta.

Ini mencerminkan kesimpulan beberapa projek jangka pendek margin tinggi berbanding tahun sebelumnya.

Segmen Lain melaporkan LBT sebanyak RM4.0 juta pada S1 TK2024, terutamanya disebabkan oleh perbelanjaan pentadbiran korporat.

Pengarah Eksekutif Kumpulan/ Ketua Pegawai Eksekutif Propel Global Angeline Lee berkata, keputusan Q1 TK2024, mencerminkan beberapa cabaran yang disebabkan oleh pasaran, juga menekankan keupayaan syarikat untuk menyesuaikan diri dan selaras secara strategik dengan landskap perniagaan yang berkembang.

“Perbelanjaan sekali sahaja pada suku ini mewakili komitmen kami kepada kakitangan kami dan masa depan syarikat kami. Kami sedang giat mengejar peluang di bawah Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, menyelaraskan operasi kami dengan matlamat pembangunan mampan.

“Melihat ke hadapan, Propel Global sangat memberi tumpuan untuk memanfaatkan peluang daripada Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, sejajar dengan inisiatif kerajaan di bawah Rancangan Malaysia Ke-12.

“Prospek ini, digabungkan dengan kepakaran kami dalam O&G dan pembinaan, kedudukan kami dengan teguh untuk kejayaan masa depan.

Selaras dengan hala tuju strategik Kumpulan, Propel Global memperluaskan keupayaannya dalam Segmen Perkhidmatan O&G dan Perkhidmatan Teknikal, memfokuskan kepada perkhidmatan kejuruteraan, teknikal dan teknologi.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *