SC cela juruaudit langgar piawaian pengauditan antarabangsa

author
1 minute, 0 seconds Read

KUALA LUMPUR: Lembaga Pemantauan Audit (AOB) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) mencela Nexia SSY PLT (AF 2009) dan rakan kongsi auditnya, iaitu Michelle Yong Voon Sze serta Jayapalasingam Kandiah.

Katanya, sebagai rakan kongsi tugasan yang bertanggungjawab ke atas audit entiti berkepentingan awam (PIE), Voon Sze telah gagal melaksanakan prosedur audit dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi untuk menyokong asas bagi pendapat bersyarat dalam laporan juruaudit.

“Pelanggaran ini merupakan ketidakpatuhan terhadap Piawaian Antarabangsa tentang Pengauditan (ISA) yang berkaitan seperti yang diterima pakai oleh Institut Akauntan Malaysia (MIA),” menurut SC dalam satu kenyataan, hari ini.

Syarat-syarat adalah yang berkaitan dengan perjanjian tertentu yang dimeterai oleh PIE.

“Voon Sze gagal menilai sama ada kesan perjanjian ini adalah pervasif atau sebaliknya dalam penyata kewangan PIE dan menilai kesahihan dan kebolehkuatkuasaannya,” katanya.

Sementara itu, Jayapalasingam, seorang Penyemak Kawalan Kualiti Tugasan, telah gagal menyemak dengan secukupnya dokumentasi audit terpilih yang berkaitan dengan pertimbangan penting dan bidang risiko penting dalam tugasan dan asas kesimpulan yang dicapai, terutamanya asas untuk pendapat bersyarat berkenaan.

Berkenaan dengan Nexia, katanya firma audit telah dicela kerana kualiti prestasi tugasan dan ketidakpatuhan terhadap keperluan berkaitan Piawaian Antarabangsa tentang Kawalan Kualiti 1 (ISQC 1) seperti yang diterima pakai oleh MIA, khususnya mengenai pengumpulan fail dan dokumentasi audit. 

-BERNAMA

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *