Zelan dikelaskan dalam kategori PN17

author
0 minutes, 36 seconds Read

KUALA LUMPUR: Zelan Bhd telah dikelaskan sebagai penerbit tersenarai yang berada di bawah Nota Amalan 17 (PN17) keperluan penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Bhd (Bursa Securities).

Zelan dalam makluman kepada Bursa Malaysia baru-baru ini berkata kriteria PN17 itu tercetus “apabila juruaudit luar syarikat, Nexia SSY PLT, menyatakan penafian pendapat dalam penyata kewangan diaudit syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis 2022, diumumkan pada 30 April 2023.”

Syarikat itu mempunyai masa selama 12 bulan untuk menyusun semula keadaan kewangannya, dan sekiranya gagal dagangan sekuritinya boleh sama ada digantung atau dinyah senarai daripada Bursa Malaysia.

“Syarikat sedang mengambil langkah yang perlu untuk menangani status PN17 itu.

“Syarikat sedang merangka pelan untuk mengatur semula keadaan kewangannya dan pengumuman mengenainya akan dibuat dalam masa terdekat mengikut keperluan penyenaraian,” kata Zelan.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *