Reneuco syarikat berstatus PN17, juruaudit tidak menyatakan pendapat tentang penyata kewangan

KUALA LUMPUR: Reneuco Bhd dikategorikan sebagai syarikat Nota Amalan 17 (PN17) selepas syarikat itu mencetuskan kriteria menurut Perenggan 2.1(d) PN17 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama. Reneuco menjadi syarikat PN17 berdasarkan kriteria yang juruauditnya telah menyatakan pendapat buruk atau penafian terhadap penyata kewangan disatukan yang belum diaudit untuk tempoh berakhir 30 September 2023, yang diumumkan pada Khamis. […]