Reneuco syarikat berstatus PN17, juruaudit tidak menyatakan pendapat tentang penyata kewangan

author
0 minutes, 45 seconds Read

KUALA LUMPUR: Reneuco Bhd dikategorikan sebagai syarikat Nota Amalan 17 (PN17) selepas syarikat itu mencetuskan kriteria menurut Perenggan 2.1(d) PN17 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama.

Reneuco menjadi syarikat PN17 berdasarkan kriteria yang juruauditnya telah menyatakan pendapat buruk atau penafian terhadap penyata kewangan disatukan yang belum diaudit untuk tempoh berakhir 30 September 2023, yang diumumkan pada Khamis.

Dalam laporan tahunan 2023 yang dikeluarkan oleh Reneuco pada Khamis, juruaudit luarnya Al Jafree Salihin Kuzami PLT memasukkan penafian pendapat kerana tidak dapat memperoleh bukti audit yang mencukupi bagi menyediakan asas untuk pendapat audit mengenai penyata kewangan kumpulan.

“Kami tidak menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan kumpulan dan syarikat tersebut.

“Oleh kerana kepentingan perkara yang diterangkan dalam bahagian ‘Asas untuk Pendapat Penafian’ dalam laporan kami, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang sesuai untuk menyediakan asas bagi pendapat audit mengenai penyata kewangan ini.

Saham Reneuco ditutup 2 sen atau 40% lebih tinggi kepada 7 sen hari ini, dengan permodalan pasarannya bernilai RM78.5 juta.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *