BNM serap lebihan mudah tunai RM40.03B dalam sistem konvensional, RM32.56B dana Islam

author
0 minutes, 42 seconds Read

KUALA LUMPUR: Kadar jangka pendek dijangka kekal stabil hari ini berikutan operasi Bank Negara Malaysia (BNM) menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan.

Mudah tunai dianggarkan sebanyak RM40.03 bilion dalam sistem konvensional dan RM32.56 bilion dalam dana Islam.

Hari ini, bank pusat akan menjalankan dua tender pasaran wang konvensional bernilai RM500 juta, masing-masing untuk tujuh hari dan 28 hari, dua tender repo berbalik, terdiri daripada tender bernilai RM1.94 bilion untuk 28 hari dan RM800 juta untuk 91 hari.

BNM akan turut menjalankan tiga tender Qard, terdiri daripada tender bernilai RM1.6 bilion untuk tujuh hari, tender bernilai RM1 bilion untuk 14 hari dan tender bernilai RM600 juta untuk 21 hari.

Ia turut mengumumkan ketersediaan repo berbalik, perjanjian jual dan beli semula serta kemudahan Murabahah Komoditi Bercagar untuk tempoh satu hingga tiga bulan.

Pada 4 petang, BNM akan menjalankan tender semalaman konvensional sehingga RM40.8 bilion dan tender semalaman Murabahah RM28.4 bilion.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *