Daythree Digital pecah rekod hasil sebanyak RM89.9 juta pada 2023

author
2 minutes, 5 seconds Read

KUALA LUMPUR: Daythree Digital Berhad mengumumkan keputusan kewangan berakhir 31 Disember 2023 (“TK2023”), dengan memecah rekod hasil sebanyak RM89.9 juta, merupakan peningkatan 38.1% berbanding jumlah tahun lepas (“TK2022”) sebanyak RM65.1 juta.

Penyedia Perkhidmatan Perniagaan Global (“GBS”) terkemuka itu berkata, pertumbuhan ini adalah bukti penjajaran strategik Daythree dengan permintaan yang melonjak dalam industri GBS.

Untuk TK2023, Daythree mencapai Keuntungan sebelum Cukai (“PBT”) sebanyak RM10.8 juta, tidak termasuk perbelanjaan penyenaraian sekali sahaja sebanyak RM1.2 juta, PBT diselaraskan berjumlah RM12.0 juta. Ini menunjukkan peningkatan ketara daripada PBT pelarasan TK2022 sebanyak RM9.5 juta.

Pertumbuhan tahun ke tahun dalam PBT terlaras sebanyak 26.3% menggariskan tumpuan Daythree pada pertumbuhan, dicontohkan oleh mendapatkan lapan (8) jenama baharu dan dua (2) barisan perniagaan baharu daripada pelanggan sedia ada pada tahun kewangan.

Keuntungan Selepas Cukai (“PAT”) Daythree menyaksikan peningkatan sebanyak 22.6% daripada RM6.2 juta pada TK2022 kepada RM7.6 juta pada TK2023.

Pada Januari 2023, Daythree menerima kelulusan pada prinsipnya daripada MIDA untuk pengecualian cukai tambahan tempoh lima tahun hingga 15 Februari 2027.

Walau bagaimanapun, pengecualian ini hanya akan terpakai apabila pewartaan peruntukan pengecualian cukai yang berkaitan, dan sehingga masa itu, cukai berkanun kekal berkuat kuasa.

Momentum pertumbuhan disokong oleh aspirasi ekonomi digital Malaysia dan dasar sokongan kerajaan, yang telah memupuk persekitaran yang kondusif untuk sektor GBS. Daya tarikan Malaysia sebagai destinasi GBS dipertingkatkan lagi dengan keberkesanan kos dan risiko bencana alam yang minimum, menyediakan platform yang stabil untuk perniagaan.

Sektor Tenaga & Utiliti kekal sebagai penyumbang penting, dengan pendapatan RM39.9 juta, merangkumi kekuatan kepelbagaian Kumpulan dalam pelbagai segmen termasuk RM16.9 juta daripada perkhidmatan Fintech & Kewangan, RM15.0 juta daripada Telekomunikasi & Media, RM9.2 juta daripada E -perdagangan & Peruncitan, RM5.4 juta daripada Pelancongan & Hospitaliti dan RM3.5 juta daripada sektor lain.

Pengarah Urusan Daythree, Raymond Davadass berkongsi keyakinannya, untuk terus memahami cabaran unik pelanggan kami dan mencipta penyelesaian yang disesuaikan untuk memacu kejayaan mereka.

“Kami percaya bahawa melalui pendekatan perundingan kami, kami bukan sahaja akan menarik perkongsian baharu tetapi juga menawarkan hubungan jangka panjang yang dibina atas pertumbuhan dan kemakmuran bersama.”

“Sebagai sebuah syarikat yang dipacu teknologi, kami kekal komited terhadap inovasi, menumpukan pada memasukkan teknologi termaju ke dalam perkhidmatan kami untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan pergantungan kepada buruh manual untuk tugasan bernilai rendah,” katanya.

Dengan industri GBS global pada kedudukan menaik, Daythree berada pada kedudukan optimum untuk menangkap pertumbuhan ini, terutamanya dengan industri GBS Malaysia dijangka berkembang daripada RM24.8 bilion pada 2023 kepada RM31.7 bilion menjelang 2027, pada CAGR sebanyak 6.3%.

Sehingga 21 Februari 2024, 5:30 P.M., harga saham Daythree berada pada RM0.355, dengan modal pasaran sebanyak RM170.4 juta, mencerminkan keyakinan pelabur terhadap hala tuju strategik Kumpulan dan potensi masa depan.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *