PUC menerima pertanyaan Bursa mengenai penjualan tunai RM22 juta hak cipta perisian dan IP

author
1 minute, 28 seconds Read

KUALA LUMPUR: Pembekal penyelesaian pembayaran digital PUC Bhd (KL:PUC) mengumumkan pada hari Rabu bahawa pertimbangan jualan tunai sebanyak RM22 juta bagi hak cipta dan harta intelek (IP) adalah berdasarkan prinsip penjual dan pembeli yang sanggup, selepas mempertimbangkan nilai buku bersih aset sebanyak RM22.39 juta pada penghujung kewangan berakhir pada 31 Mac 2024.

Dalam makluman kepada Bursa Malaysia pada Rabu, PUC menyatakan rasionalisasi pemindahan aset adalah untuk menyusun semula operasi kumpulan dan memberi tumpuan kepada usaha-usaha yang lebih menguntungkan pada masa depan, tanpa mempengaruhi operasi sedia ada syarikat.

PUC, melalui anak syarikatnya, Presto Technology Sdn Bhd, menandatangani perjanjian dengan G Solution Tech Sdn Bhd (GTSB) pada hari Isnin untuk menjual perisian dan hak cipta IP, termasuk paten, hak cipta, dan rahsia dagangan, sebanyak RM22 juta, tunai.

PUC diminta mengemukakan butiran mengenai modal kerja am yang akan digunakan dari hasil bersih daripada pemindahan yang dicadangkan, perincian bagiannya, dan tempoh penggunaan penuh hasil. Selain itu, bursa saham menanyakan mengenai sebarang liabiliti, termasuk liabiliti bersyarat, yang berkaitan dengan pemindahan yang dicadangkan tersebut.

PUC menjelaskan bahawa sebanyak RM21.8 juta akan diperuntukkan kepada modal kerja syarikat, dengan baki RM200,000 untuk yuran anggaran dan kos bagi pemindahan yang dicadangkan.

“Tidak ada liabiliti lain termasuk liabiliti bersyarat dan jaminan yang akan diambil alih atau yang akan kekal dengan Kumpulan PUC yang timbul dari pemindahan yang dicadangkan. Selain itu, tidak ada jaminan yang diberikan oleh Kumpulan PUC kepada pembeli atau GSTSB berhubung dengan pemindahan yang dicadangkan,” tambah PUC.

Untuk tempoh 15 bulan berakhir pada 31 Mac 2024, syarikat mencatatkan kerugian bersih sebanyak RM24.67 juta dengan pendapatan sebanyak RM25.53 juta. Syarikat telah menukar tahun kewangannya dari 31 Disember kepada 30 Jun.

Syarikat mempunyai dua segmen utama perniagaan, satu adalah media, pengiklanan, dan imej digital dan yang lain adalah platform ekosistem digital yang terdiri daripada e-dagang, fintech, dan perniagaan penciptaan dalam talian.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *