Alliance Bank umum kadar baharu selaras kenaikan OPR berkuat kuasa 10 Mei 2023

author
0 minutes, 51 seconds Read

KUALA LUMPUR: Alliance Bank Malaysia Berhad dan Alliance Islamic Bank akan menaikkan Kadar Asas Standard (SBR), Kadar Asas (BR), Kadar Pinjaman Asas (BLR) dan Kadar Pembiayaan Asas (BFR) sebanyak 25 mata asas berkuat kuasa pada 10 Mei 2023.

Peningkatan kadar-kadar baharu ini selaras dengan pengumuman Bank Negara Malaysia (BNM) yang menaikkan kadar polisi semalaman (OPR) daripada 2.75% kepada 3% pada 3 Mei 2023.

Menurut bank itu, Kadar Asas Standard (SBR) akan ditingkatkan daripada 2.75% kepada 3% setahun.

“Sejajar dengan itu, Alliance Bank dan Alliance Islamic Bank akan menaikkan Kadar Asas (BR) sebanyak 25 mata asas kepada 3.82% setahun.

Manakala Kadar Pinjaman Asas (BLR) dan Kadar Pembiayaan Asas (BFR) akan disemak naik kepada 6.67% setahun berkuat kuasa 10 Mei 2023, selaras dengan keperluan Rangka Kerja Kadar Rujukan BNM berkuat kuasa 1 Ogos 2022,” katanya.

Bank itu berkata, di bawah rangka kerja ini, SBR akan digunakan sebagai kadar rujukan biasa untuk semua institusi kewangan untuk pinjaman atau pembiayaan kadar terapung runcit baharu dan akan dikaitkan semata-mata kepada OPR.

Selaras dengan semakan itu, Alliance Bank dan Alliance Islamic Bank juga akan melaraskan kadar deposit tetap mereka pada tarikh kuat kuasa yang sama.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *